PRAVILA RED BULL SHOW RUN BEOGRAD

PDF Download

1.1. Radi organizovanja događaja pod nazivom “Red Bull Show Run Beograd“(u daljem tekstu Događaj) Organizator donosi ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu Pravila). Pravila će biti objavljena na web stranici distributera Ticket Vision d.o.o., sa sedištem na adresi: Vajara Đoke Jovanovića 12, 11000 Beograd, PIB: 104159848, matični broj: 20102446, koju zastupa Nataša Šošević, direktor (u daljem tekstu Distributer) www.tickets.rs (u daljem tekstu web stranica).

 

1.2. Ulazak na tribinu moguć je samo u slučaju validne ulaznice.

 

1.3. Ulazak bez ulaznica na svaku od tribina je moguć isključivo za decu do 3 godine starosti. Roditelji sa decom mlađom od 3 godine su dužni da drže dete u krilu tokom celog trajanja Događaja.

 

1.4. Deca starija od 3 godine moraju da imaju validnu ulaznicu koja im garantuje sopstveno sedište.

 

1.5. Ulaz maloletnim osobama na tribine moguć je samo u pratnji roditelja ili staratelja.

 

1.6. Na tribine je zabranjeno unošenje hrane, pića, pirotehnike, kao i profesionalnih uređaja za fotografisanje i snimanje slike i zvuka. Isključivo akreditovana lica mogu fotografisati i snimati sliku i zvuk.

 

1.7. Zabranjen je silazak sa tribine na trasu Događaja.

 

1.8. Zabranjeno je ubacivanje/bacanje predmeta bilo koje vrste na trasu Događaja.

 

1.9. Zabranjena je konzumacija alkoholnih pića na tribinama tokom trajanja Događaja.

 

1.10. Zabranjeno je isticanje političkih, verskih, i drugih poruka koje nemaju veze sa Događajem, kao i nedolično ponašanje svake vrste.

 

1.11. Osobe koje prekrše ova pravila biće udaljeni sa tribine po hitnom postupku, a sporni predmeti i/ili poruke biće oduzeti od strane pripadnika fizičkog obezbeđenja angažovanog da kontroliše adekvatno ponašanje posetilaca dešavanja Red Bull Show Run i privremeno zadržani do kraja istog, bez prava refundacije ulaznica.

 

1.12. Formula 1 je glasna - molimo Vas da za sebe i svoje bližnje obezbedite adekvatnu zastitu u vidu čepova za uši. Distributer ne snosi nikakvu odgovornosti u slučaju izazivanja nelagode ili problema sa sluhom i zdravljem posetilaca nastalih tokom Događaja.

 

1.13. Usled očekivanih velikih gužvi i zatvaranja centralnih gradskih ulica, svim posetiocima se savetuje da zauzmu svoja mesta na tribinama najkasnije do 12.00 časova.