Beogradska filharmonija

Beogradska filharmonija je danas pozicionirana kao najbolјi orkestar u regionu i ansambl koji predstavlјa osveženje na međunarodnoj koncertnoj sceni.