post

RODITELJSKE PERSPEKTIVE: OSEĆANJA I JASNE GRANICE

RANI RAZVOJ (SALA 1)

 

09:45 - 10:00

Uvod u konferenciju i pozdravna reč

Jelena Đoković, globalna direktorka i suosnivačica Novak Đoković Fondacije.

 

10:00 - 10:40

Predavanje

Rani rast i razvoj - period neograničenih mogućnosti

Prof. dr Nirvana Pištoljević (BIH)

Prof. dr Nirvana Pištoljević je izvršna direktorka nevladine organizacije EDUS (Edukacija za sve), autorka seta razvojnih bihevioralnih skala, priručnika i brošura za stručnjake, ali i roditelje koji po prvi put u BIH omogućavaju adekvatnije praćenje ranog rasta i razvoja.

 

10:50 - 11:30

Predavanje

Socio-emocionalni razvoj dece: Uloga responzivnog roditeljsva u razvoju dece

Prof. Ksenija Krstić

Prof. Ksenija Krstić je vanredna profesorka na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

11:45 - 13:00

Panel

Porodični odnosi i roditeljstvo

Prof. dr Jelena Vranešević

Prof. dr Jelena Vranešević je redovna profesorka na odeljenju za pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje pedagošku psihologiju, razvojnu psihologiju, komunikaciju i konstruktivno rešavanje sukoba i na master studijama predmet razvoj i prava deteta.

Dr Aleksandar Misojčić

Dr Aleksandar Misojčić je doktor medicine i psihijatar sa velikim kliničkim iskustvom. Osnivač i vlasnik psihoterapijske specijalističke ordinacije “REČ” u Beogradu. Integriše biološku psihijatriju i psihoterapijski tretman.

Moderatorka: Dubravka Radusinović

 

14:00 - 14:40

Predavanje

Budi ruka koja voli i reč koja sokoli: Prepoznavanje toksičnog stresa kod dece

Prof. dr Milica Pejović Milovančević

Prof. dr Milica Pejović Milovančević je direktorka Istituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Njen uži predmet interesovanja je dečija psihijatrija, etiopatogeneza poremećaja iz spektra autizma, rad sa zlostavljanom i zanemarenom decom, ispitivanje zlostavljanja i zanemarivanja na mentalno i somatsko zdravlje pojedinca.

 

14:50 – 16:30

Predavanje

Samopouzdanje i samopoštovanje dece: Kako čuvati, kako graditi

Msc Tea Knežević (Hrvatska)

 

Msc Tea Knežević je magistarka psihologije, specijalizantkinja transakcijske analize, terapeutkinja igrom, osnivačica i suvlasnica Centra Proventus.

 

16:40 – 17:50

Program “Putem Šampiona”: Ko je zapravo šampion?

Vlade Divac

Vlade Divac je legendarni jugoslovenski i srpski košarkaš. Bio je jedan od prvih Evropljana koji je zaigrao u NBA. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je dva svetska prvenstva u košarci, tri evropska prvenstva i dve srebrne medalje na Olimpijskim igrama. Nakon završetka igračke karijere postao je skaut Los Anđeles Lejkersa i sportski direktor košarkaške sekcije Real Madrida. Bavi se humanitarnim radom, zbog čega je postao ambasador dobre volje Ujedinjenih nacija.

Moderatorka: Ana Jovanović, autorka programa "Putem šampiona"

 

17:50 - 18:00

Zaključci konferencije

Jelena Đoković, globalna direktorka i suosnivačica Novak Đoković Fondacije.

 

 

ODGAJANJE TINEJDŽERA (SALA 6)

 

09:45 - 10:00

Uvod u konferenciju i pozdravna reč

Maja Kremić, nacionalna direktorka Novak Đoković Fondacije

 

10:00 - 10:40

Predavanje

Kako da lakše razumete svoje tinejdžere

Jelena Holcer

Jelena Holcer je diplomirana pedagoškinja, radi sa roditeljima i decom. Njeno radno isksutvo obuhvata poslove u različitim školama i predškolskim ustanovama, izdavačkim kućama, radio i tv stanicama. Autorka je brojnih knjiga za decu i roditelje.

 

10:50 - 11:30

Predavanje

Adolescenti i autentičnost

Mr Irena Orlović (Hrvatska)

Mr Irena Orlović je psihološkinja-psihoterapeutkinja, magistarka nauka, završila je psihosocijalno savetovanje na Univerzitetu u Gracu. Osnivačica izdavačke kuće Harfa. Članica Hrvatske asocijacije za zdravstvenu pedagogiju.

 

11:45 - 13:00

Panel

Opasan beg od osećanja 

Adriana Pejaković

Adriana Pejaković je diplomirana psihološkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Psihoterapeutkinja na edukaciji iz pravca transakciona analiza. Radi u stručnoj službi Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore za rad sa decom i maloletnicima u krivičnom psotupku. Trener asertivne komunikacije.

 

Vesna Brzev Ćurčić

Vesna Brzev Ćurčić je diplomirana psihološkinja, specijalistkinja medicinske psihologije, subspecijalistkinja psihoanalitičke psihoterapije, trening psihoanalitičarka i supervizorka Psihoanalitičkog društva Srbije. Radi sa odraslima i adolescentima. Jedna od osnivača Odseka za adolescentnu psihijatriju KBC „Dr Dragiša Mišović“ Dedinje.

Moderatorka: Dolores Milošev Erdeg

 

14:00 - 14:40

Predavanje

Transformacija u adolescenciji kao potencijal za promenu

Vladimir Borovnica

Vladimir Borovnica je psiholog, specijalista medicinske psihologije i porodični psihoterapeut. Zaposlen u bolnici za psihijatriju KBC „dr Dragiša Mišović“ na Dedinju.

 

14:50 – 16:30

Predavanje

Komunikacija sa adolescentima – kako naći put od srca do srca

Dr Biljana Pirgić

Dr Biljana Pirgić je dečija i adolescentna psihijatrica i psihoterapeutkinja. Radi u privatnoj praksi od 2009, do tada je radila u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu i u KBC „Dr Dragiša Mišović“ na Dedinju.

 

16:40 – 17:50

Panel

Digitalno nasilje – nasilje digitalnog doba

Prof. dr Dobrinka Kuzmanović

Prof. dr Dobrinka Kuzmanović je doktorka psiholoških nauka, zaposlena na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Seminaru za društvene nauke. Višegodišnja saradnica Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, UNICEF-a, OEBS-a. Učesnica u brojnim međunarodnim projektima (OECD/PISA – Programme for International Student Assessment, OECD/TALIS – Teaching and Learning International Survey, Global Kids Online, EU Kids Online, Learning for the 21st Century itd.) i domaćim (Škola bez nasilja, Bezbedno školsko okruženje, Istraživanje elekstronskog nasilja u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, Bezbedan internet za celu porodicu).

 

Igor Jurić

Osnivač Centra za nestalu i zlostavljanu decu, Pokretač sistema Amber Alert u Srbiji za objavljivanje informacija javnosti u specifičnim slučajevima nestale dece.

 

Petra Lukić Jović, tinejdžerka

Moderatorka: Aleksandra Ružičić

 

17:50 - 18:00

Zaključne poruke

Maja Kremić, nacionalna direktorka Novak Đoković Fondacije.

 

 

 

Interaktivna predavanja

 

SALA 2

 

10:00 - 11:30

Roditeljski strahovi i očekivanja: Mi i naša deca licem u lice

Dr Biljana Pirgić

Dečiji i adolescentni psihijater i psihoterapeut. Radi u privatnoj praksi od 2009.godine. Do tada je radila u Institutu za mentalno zdravlje, Beograd i u KBC „Dr Dragiša Mišović“, Beograd.

 

11:45 - 13:00

Podrška, NE perfekcija: Kakva su deca potrebna roditeljima?

Smiljana Grujić

Psiholog i psihoterapeut konstruktivističkog pravca i glavni programski menadžer u Novak Đoković Fondaciji. U fokusu njenog rada su nenasilno rešavanje konflikata i upravljanje osećanjima. Autorka i koautorka više akreditovanih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju. Koautorka programa “Podrška, ne perfekcija” u Novak Đoković Fondaciji.

 

14:00 - 15:30

Deca koja se razvijaju drugačije

Prof. dr Nirvana Pištoljević

 

Izvršna direktorka nevladine organizacije EDUS (edukacija za sve). Autorica seta razvojnih bihevioralnih skala, priručnika, brošura za stručnjake i roditelje koji prvi put u BiH omogućavaju adekvatnije praćenje ranog rasta i razvoja.

 

16:40 - 18:00

Rad sa adolescentima i njihovim roditeljima: Naučene lekcije

Spec. medicinske psihologije Vladimir Borovnica

 

Specijalista medicinske psihologije, porodični psihiterapeut, zaposlen u bolnici KBC „Dragiša Mišović“ Beograd.

 

SALA 3

 

10:00 - 11:30

Ukradena bezbednost

Igor Jurić

 

Osnivač Centra za nestalu i zlostavljanu decu. Pokretač sistema Amber Alert u Srbiji za objavljivanje informacija u javnosti u specifiičnim slučajevima nestale dece.

 

11:45 - 13:00

Od brige o sebi do ljubavi za sve

Msc Marko Radivojević

 

Diplomirani master psiholog Fakulteta za psihologiju i neuronauku Mastriht u Holandiji. Završio bazični i napredni kurs couching psihologije. Facilitator u programu “Podrška, ne perfekcija”.

 

14:00 - 15:30

Da li slušamo decu?

Prof. dr Jelena Vranešević

 

Redovna profesorka na odeljenju za pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje pedagošku psihologiju, razvojnu psihologiju, komunikaciju i konstruktivno rešavanje sukoba, kao i na master studijama razvoj i prava deteta.

 

16:40 - 18:00

Rad sa roditeljima i decom

Dr Aleksandar Misojčić

 

Doktor medicine i psihijatar sa velikim kliničkim iskustvom. Osnivač i vlasnik psihoterapijske specijalističke ordinacije Reč u Beogradu. Integriše biološku psihijatriju i psihioterapijski tretman.

 

 

SALA 4

 

10:00 - 11:30

Odgajanje s ljubavlju: Pronalaženje ravnoteže između autoriteta i bliskosti

Spec. psiho-soc. pristupa Ivana Muškinja

 

Po profesiji specijalista psiho-socijalnog pristupa, u socijalnom radu i sistemski porodični psihoterapeut. Vodi organizaciju koju je osnovao danski porodični psihoterapeut Jesper Jul koja se zove FamilyLab Srbija.

 

11:45 - 13:00

Interaktivno predavanje “Putem šampiona”: Odnos roditelj-dete-trener

Prof. dr Ljubica Bačanac

 

Doktorirala je na problemu nasilja u sportu, tj. izučavanju psihosocijalnih i situacionih faktora agresivnog i nasilnog ponašanja trenera, sportista i roditelja sportista. Objavila je preko 100 stručnih i naučnih radova iz oblasti psihologije sporta, više monografija; učestvovala na mnogim domaćim i međunarodnim stručnim i naučnim skupovima.

 

14:00 - 15:30

Od čitanja deca rastu

Anđelka Ružić

 

Urednica u izdavačkoj kući Kreativni centar. Dugi niz godina radi na izdanjima namenjenim deci i mladima, kao i na brojnim udžbenicima i priručnicima koji su namenjeni roditeljima, vaspitačima i nastavnicima. Autorka priručnika za kreativno pisanje koji je proglašen za najbolji evropski udžbenik u Frankfurtu na sajmu knjiga 2023.

 

16:40 - 18:00

Potencijali adolescenata

Msc Dubravka Radusinović

 

Psiholog i psihoterapeut, kreator i kokreator različitih programa za razvoj empatije i rezilijentnosti, kao i mnogih umetničkih i psiholoških programa koji se obraćaju adolescentima.

 

 

SALA 5

 

10:00 - 11:30

Psihološki otporna deca, kako, kada?

Msc Tea Knežević

 

Magistarka psihologije, specijalista transakcione analize, psihoterapeut igrom, osnivač i suvlasnica Centra Proventus u Zagrebu.

 

11:45 - 13:00

Odraz nepovoljnosti u detinjstvu na rizična ponašanja u adolescenciji

Msc Dragica Bogetić

 

Asistentkinja u nastavi na Univerzitetu u Beogradu, na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, odeljenja za prevenciju i tretman za poremećaj ponašanja.

 

14:00 - 15:30

Razvoj emocionalne pismenosti u prirodi: Između new age filozofije i nauke

Msc Marija Perić

 

Diplomirani psiholog sa ekspertizom u oblasti ranog razvoja sa fokusom na razvoj emocionalne pismenosti kod dece. Završila master stidije detinjstva Univerziteta u Eseksu, Ujedinjeno Karljevstvo. Facilatotka programa Podrška, ne perfekcija. Zaposlena u PU “Bambi” u Paraćinu.

 

16:40 - 18:00

Mentalno snažno dete

Msc Irena Orlović

 

Završila psiho-socijalno savetovanje na Univerzotetu u Gracu, kao i petogodišnju edukaciju za psihiterapeuta. Osnivač je međunarodne škole Harfa u Splitu - inovativne ustanove koja primenjuje socio-emocionalne programe.