post

Putujući cirkus

«Шапито-шоу», режиссер Сергей Лобан, 2011

В ролях Вера Строкова, Петр Мамонов, Алексей Подольский и другие

Продолжительность фильма 3 часа 27 минут, фильм в двух частях

 

Четыре небольшие новеллы, посвященные отношениям между людьми, каждая новелла с отдельным сюжетом своей теме: любви, дружбе, уважению и сотрудничеству. Все четыре части связаны общими событиями: все герои едут к морю, оказываются в одном городке в одно время, периодически пересекаются между разными сюжетами. Финалом становится пожар в цирке Шапито.

 

«Любовь» — история виртуального знакомства Веры и Киберстранника, встретившихся в реальной жизни и отправившихся в путешествие к морю.

«Дружба» — история компании слабослышащего Алёши и глухих друзей в поездке на курорт, разногласий, ссор, разрыва отношений, спасения и примирения.

«Уважение» — история непростых отношений отца, которого играет Пётр Мамонов, и сына, равнодушия и попытки стать ближе в горных походах.

«Сотрудничество» — история молодого продюсера Сережи, встречающего музыканта Рому, очень похожего на Виктора Цоя. Рома зарабатывает исполнением кавер-версий на песни группы «Кино», но сотрудничество их не складывается, и приводит к поджогу цирка.

 

Истории переплетаются, отношения развиваются и меняются. Это фильм из двух фильмов, из четырех частей, фильм-лабиринт, фильм-паутинка. Он идет три с половиной часа, но смотрится на одной дыхании.

 


 

“Putujući cirkus”, reditelj Sergej Loban, 2011

Glavne uloge tumače Vera Strokova, Pjotr Mamonov, Aleksej Podoljski i drugi

Trajanje filma je 3 sata i 27 minuta

 

Četiri kratke novele posvećene međuludskim odnosima, svaka kratka priča ima svoj zaplet i svoju temu: ljubav, prijateljstvo, poštovanje i saradnja. Sva četiri dela povezuju zajednički događaji: svi likovi odlaze na more, nađu se u istom gradu u isto vreme i povremeno se sreću u preplitanju različitih zapleta. Finale je požar u cirkusu “Šapito”.

 

„Ljubav” je priča o virtuelnom upoznavanju Vere i Sajberlutalice, koji su se upoznali u stvarnom životu i otišli ​​na putovanje na more.

„Prijateljstvo” je priča o društvu Aljoše sa oštećenim sluhom i gluvih prijatelja na izletu u odmaralište, nesuglasicama, svađama, raskidima, spasavanju i pomirenju.

„Poštovanje“ je priča o teškom odnosu između oca, koga igra Pjotr Mamonov, i njegovog sina, ravnodušnosti i pokušaju da se zbliže na planinarenju.

„Saradnja“ je priča o mladom producentu Serjoži koji upoznaje muzičara Romu, koji je veoma sličan Viktoru Coju. Roma zarađuje izvodeći obrade pesama grupe Kino, ali njihova saradnja ne uspeva i dovodi do podmetanja požara.

 

Priče se prepliću, odnosi se razvijaju i menjaju. To je film od dva filma, iz četiri dela, film lavirint, film koji liči na paukovu mrežu. Traje tri i po sata, ali se gleda u jednom dahu.

Ime gosta Q&A razgovora objavićemo naknadno.

Endless Boogie
17.jun 2024. 12:25
EDITORS
17.jun 2024. 12:11
Saša Maić
17.jun 2024. 12:00
ENNIO MORRICONE & NINO ROTA
14.jun 2024. 11:08
Opera and Ballet nights
13.jun 2024. 13:56