post

Georgian legend Samaia

GRUZIJSKI PLESOVI SU JEDINSTVENI

Ples na prstima, okretanje na kolenima je velika umetnost. A žene... da liste ikada videli kako gruzijske žene klize po sceni – kao labudovi na površinivode. "Morate biti rođeni Gruzijac da biste mogli tako da plešete", objašnjavaju sami plesači. Plesni spektakl je ispunjen ljubavlju premadomovini, sve je oličeno u muzici, pesmi i igri: nalet vetra, udarci bubnjeva, veličanstvena tišina planina, radosni žubor planinskih potoka…

Preplitanje zapleta i događaja, vešto otelotvorenih na sceni, fantastična scenografija i kostimi, vrhunski svetlosni i zvučni efekti pretvaraju "Georgian Legend" u trijumf kavkaske kulture na svetskoj sceni.