ℹ️ Obaveštavamo vas da je juče 08.06. u 20.40h identifikovan prekid u obradi transakcija VISA karticama. Procesor Banke intenzivno radi na pronalaženju alternativnog rešenja, dok problem koji postoji na VISA strani ne bude rešen. U ovim pokušajima dolazi do delimičnog prekida u obradi transakcija MasterCard i Dina karticama.